Lenteland FAQ

Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen over Lenteland. Mocht jouw vraag toch ontbreken, stuur een mailtje via info@lente.land.

Het Lenteland model
Hoe ziet het businessmodel van een Lenteland boerderij eruit?

Dat verschilt per boerderij, maar er wordt in ieder geval geld verdiend met het telen van meerjarige gewassen, zoals noten, fruit en bessen en éénjarige gewassen, zoals groenten en kruiden. Op sommige plekken kan je misschien zelfoogsten, op andere plekken worden pakketten gemaakt of is er een landwinkel. Verder zou het kunnen dat er horeca aanwezig is of er andere activiteiten plaatsvinden

Zijn voedselbossen onderdeel van de aanpak?

Ja, alleen is het wel belangrijk om te noemen dat we vooral economisch rendabele voedselbossen willen maken, waar je dus makkelijk kan oogsten of onderhoud plegen. We noemen dat ook wel een agro-forestry systeem. Een romantisch wild voedselbos kan er ook zijn, maar dat is dan niet voor productie bedoeld.

Hoe wordt het bestuur van een lokale coöperatie gekozen, voor welke termijn en welke zeggenschap hebben zij?

Het bestuur bestaat uit de boeren en iemand die door stichting Lenteland wordt aangewezen. Ze worden gekozen voor onbepaalde tijd of zo lang het lidmaatschap duurt. Het bestuur neemt alle dagelijkse beslissingen op de boerderij. In de statuten kan je meer lezen over de zeggenschap.

Waar halen jullie het geld vandaan voor de aankoop van boerderijen?

De eerste 4 boerderijen kunnen we financieren met ons eigen stamvermogen, dat wij via donaties hebben gekregen. Volgende boerderijen kunnen we pas ontwikkelen als de eerste boerderijen gefinancierd zijn door de certificaathouders uit de gemeenschap.

Investeren
Hoe werkt investeren in een Lenteland boerderij?

Je wordt certificaathouder van de lokale coöperatie door te investeren in een van de financieringsrondes. Op deze pagina lees je er meer over.

Kan ik ook geld doneren?

Jazeker, dat kan via deze pagina.

Kan ik ook lid worden zonder te investeren?

Ja, als je in de buurt woont en klant wordt van de boerderij kan je vaak ook lid worden. Dat hangt af van hoe een lokale coöperatie wordt ingericht en kan per boerderij verschillen.

Hebben jullie een ANBI status?

Stichting Lenteland heeft een ANBI status, zie voor de gegevens deze pagina. Lokale coöperaties hebben geen ANBI status. 

Hebben jullie goedkeuring van AFM?

Lenteland haalt zelf geen financiering op, we helpen de lokale coöperaties daarmee. De lokale coöperaties zijn vrijgesteld van een AFM-vergunning als zij minder dan EUR 5.000.000 financieren. Dat is het geval. Ondanks de vrijstelling, stellen we wel een informatiememorandum op naar model van de AFM. 

Stel dat ik mijn geïnvesteerde geld nodig heb, kan ik dan uitstappen?

Ja dat kan, je kan je certificaten dan aanbieden aan de coöperatie en het grootste gedeelte van je geld terugvragen. Lees de exacte voorwaarden in het informatiememorandum of de statuten.  

Wat is de looptijd van mijn investering?

Onbepaalde tijd. Je wordt voor een stuk mede-eigenaar van een boerderij en we gaan ervan uit dat je dat lang wilt blijven. Als je je certificaten wilt verkopen, kan je ze aanbieden aan de coöperatie en dan kan je het grootste gedeelte van je geld terugvragen. 

Wat gebeurt er met mijn investering als ik overlijd?

Dan gaan de certificaten over op je erfgenamen en krijgen zij de mogelijkheid om in jouw plaats lid te worden van de coöperatie.  

Waar wordt mijn investering voor gebruikt?

Het grootste gedeelte (dit noemen we Grondwaarde) gebruiken we voor de financiering van de grond, de gebouwen en eventuele verbouwingen. Omdat deze waardevast zijn, kan je dit gedeelte ook weer terugvragen als je van je certificaten af wilt. Het overige gedeelte (dit noemen we Exploitatiewaarde) gebruiken we voor de opstart van het bedrijf, dus voor inkoop, aankoop van plantgoed, zaaigoed, gereedschappen, werktuigen, om de eerste jaren aanloopverliezen te financieren en voor een werkkapitaalbuffer. Per financieringsronde maken we duidelijk hoe de verhouding Grondwaarde / Exploitatiewaarde is, bijvoorbeeld 80/20. 

Wat is het rendement op mijn investering?

Dat hangt af van de winstgevendheid van de boerderij, je ontvang geen van tevoren vastgestelde rente of rendement. Als de coöperatie winst maakt en er zijn voldoende reserves om deze uit te keren, dan gaat 20% van de winst naar de boeren en 80% van de winst naar de certificaathouders.  

Waarom krijg ik geen rente?

Het is geen lening. Je wordt echt mede-eigenaar van de boerderij, inclusief grond en gebouwen. Als de boerderij winst maakt, dus de verkoop van producten en diensten is hoger dan alle kosten, en het bedrijf is financieel gezond, dan wordt de winst uitgekeerd. Dat is dan je rendement. 

Welke zeggenschap heb ik als investeerder in een lokale coöperatie?

Je wordt lid van de coöperatie en hebt altijd minstens 1 stem in de ledenvergadering. Als je grotere bedragen hebt geïnvesteerd kan je meer stemmen krijgen, maar maximaal 5. De zeggenschap over dagelijkse zaken op de boerderij ligt bij het bestuur en niet bij de ledenvergadering. Maar de ledenvergadering heeft wel zeggenschap over belangrijke besluiten. In de statuten lees je er alles over. 

Ben ik als investeerder juridisch eigenaar van de grond?

Nee. Je zou kunnen zeggen dat je indirect economisch eigenaar bent van een deel van het bedrijf bent, inclusief grond en gebouwen.  

Stel dat de boerderij failliet gaat, wat gebeurt er dan?

Als de coöperatie failliet gaat, dan zal een curator aangesteld worden, die de grond en de gebouwen zal verkopen. Van de opbrengst zullen eventuele schuldeisers betaald worden en vervolgens zullen de certificaathouders terugbetaald worden. De kans is groot dat de certificaathouders het grootste gedeelte van hun investering dan terugkrijgen, omdat de waarde van grond en gebouwen hoog is. 

Stel dat de boerderij failliet gaat en ik ben investeerder van de coöperatie, loop ik dan persoonlijk risico?

Het enige risico dat je loopt is dat je investering niet geheel terugbetaald wordt, maar verder kan je nooit gedwongen worden in een tekort bij te dragen. 

Hoe word ik als investeerder op de hoogte gehouden van de vorderingen?

De boeren zullen op hun eigen manier bedenken hoe ze hun certificaathouders van informatie zullen voorzien. Waarschijnlijk zullen ze ten minste eens per kwartaal een verslag sturen. Volgens de statuten is er minstens eens per jaar een ledenvergadering en wordt het jaarverslag gedeeld. 

Op welke wijze geef ik mijn investering aan bij de Belastingdienst?

Je geeft de certificaten meestal op in box 3. Je mag voor de waarde de verkrijgingsprijs hanteren. 

Lenteland boer worden
Wie kan boer worden op een Lenteland boerderij?

Iedereen,

Moet een boer pacht betalen?

Nee, want het bezit van de grond en de exploitatie van het bedrijf ligt bij dezelfde juridische entiteit: de lokale coöperatie. De boer wordt onderdeel van deze coöperatie, als bestuurder, lid en werknemer.   

Wat gebeurt er met de boer als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt?

Niets bijzonders, behalve dat hij/zij (als het tegen die tijd nog bestaat) een AOW uitkering krijgt. Als een boer wil stoppen met werken (of dat nu voor, op- of na de pensioenleeftijd is), zoeken we samen vervangende boeren. En we gaan samen kijken waar de stoppende boer wil gaan wonen. Misschien is dat mogelijk op het erf. Verder hebben we in de werkende jaren van de boer een oudedagsvoorziening opgebouwd. De manier waarop we dat gaan doen, weten we nog niet. We gaan de komende tijd meerdere passende manieren onderzoeken. 

Kan een Lenteland boer de boerderij straks weer overdragen aan zijn/haar kinderen?

Jazeker, althans niet het eigendom van de boerderij, want die ligt bij de gemeenschap. Maar wel het werken en wonen en de samenwerking met de coöperatie. Als de kinderen graag het werk over willen nemen, daarvoor geschikt zijn en zich net als hun ouders willen verbinden aan de agro-ecologosche en commons-idealen, dan is dit een ideaal scenario. 

Nieuwe Lenteland boerderijen
Wat zijn de criteria voor Lenteland om op een bepaalde plek een Lenteland boerderij te starten?

De criteria staan hier op de website.

Wat als ik in mijn buurt genoeg mensen weet te verzamelen die (een deel van het benodigde) geld willen inleggen om hier een Lenteland boerderij te starten?

Fantastisch, dan kunnen we alvast een coöperatie oprichten en al deze mensen mede-eigenaar laten worden. Samen gaan we dan op zoek naar een boerderij om aan te kopen en wij kunnen alvast opzoek naar geschikte boeren gaan. Houdt er wel rekening mee dan een gemiddelde Lenteland boerderij 2 tot 3 miljoen euro kapitaal nodig heeft. Ben je al een heel eind? Neem dan contact op! 

Waarom zou een boer of landeigenaar land doneren aan Lenteland?

Als een boer of landeigenaar al genoeg geld of grond heeft om zich de rest van zijn leven geen zorgen meer te hoeven maken, dan zou hij of zij ervoor kunnen kiezen om bij te dragen aan een goed initiatief, waar hij/zij achter staat. Door grond geheel of gedeeltelijk aan Lenteland te doneren stelt de landeigenaar zeker dat de grond voor eeuwig uit het speculatieve domein blijft, dat er goed voor gezorgd wordt en dat de juiste mensen er mee aan de slag gaan. 

Lenteland als organisatie
Waar betalen jullie de overhead kosten van en hoe zorgen jullie dat dit toekomstbestendig is?

Wij betalen de organisatiekosten zelf, vanuit ons stamvermogen. We zullen de komende tijd zoeken naar personen, families of fondsen die ons willen ondersteunen om meer boerderijen te ontwikkelen. Op termijn zullen goedlopende boerderijen mogelijk ook een bijdrage betalen om de ondersteuning vanuit Lenteland in stand te houden.

Welke subsidies ontvangen jullie?

Wij ontvangen (nog) geen subsidies. 

Wie houdt toezicht op stichting Lenteland?

Het bestuur van Lenteland, zie deze pagina. 

Regeneratieve landbouw
Vindt onderzoek plaats naar de ecologische effecten van jullie aanpak op een perceel?

Vanuit de stichting hebben we hier nog geen dwingend beleid in. Lokale boeren zullen waarschijnlijk zelf goed willen weten wat er op hun percelen gebeurt. We hebben contacten met verschillende partijen die dergelijke metingen kunnen uitvoeren en gaan dit waarschijnlijk periodiek uitvoeren en de resultaten dele.