Een nieuw perspectief voor boeren en tuinders in Nederland, het is zeker mogelijk! Daarom ondersteunt Stichting Lenteland het Groenboerenplan dat vandaag aan ministers Staghouwer en Van der Wal is aangeboden van harte. Het plan is opgesteld door BioHuis, Caring Farmers, de Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren Nederland en bevat 10 aanbevelingen voor een échte omslag van ons landbouw- en voedselsysteem. 

Dit zijn de 10 aanbevelingen:

  1. Duurzaam boeren kan alleen als er een eerlijke prijs wordt betaald.
  2. Richt je met beprijzen en wetgeving op bronmaatregelen.
  3. Streef naar een grondgebonden landbouw en sluit de kringloop.
  4. Zorg voor maatwerk en duidelijkheid met oog voor de boeren die deel van de oplossing zijn.
  5. Zorg voor ondersteuning voor iedere boer die zich verder wil ontwikkelen op het pad van verduurzaming.
  6. Zorg voor voorlichting over duurzame voeding, leg reclame voor ongezonde voeding aan banden en geef als overheid het goede voorbeeld met inkoopbeleid.
  7. Versterk de positie van de boer in de korte keten.
  8. Grondbeleid moet ten dienste staan van duurzame landbouw.
  9. Veranker de principes van het natuurinclusief boeren in het agrarisch onderwijs en betrek boeren bij het onderzoek naar de transitie.
  10. Zorg voor rechtvaardige, passende en stimulerende wet- en regelgeving.

Met het Groenboerenplan willen de ondertekenaars een oplossing bieden voor de impasse van het stikstofdossier. We pleiten voor een lange termijnvisie voor de landbouw, waarbij ook aan de andere urgente dossiers voor klimaat, bodem- en waterkwaliteit wordt gewerkt. Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle boeren die willen meebewegen naar een toekomstbestendige landbouw.

Het volledige Groenboerenplan kun je hier downloaden in pdf en hier online bekijken én zelf ook ondersteunen.

Ben je benieuwd naar hoe Lenteland elke dag hard werkt om deze toekomstvisie te helpen realiseren? In dit filmpje leggen we uit wat we doen!