Stichting Lenteland heeft de ANBI status. Dat wil zeggen dat de Nederlandse belastingdienst Lenteland erkent als “algemeen nut beogende instelling”.

Op deze pagina publiceren we de relevante gegevens, inzake onze ANBI-status.

RSIN 8623.14.197
KvK 82038910
E-mailadres info@lente.land
Telefoonnummer 06-53224952
Adres Essenlaan 57
3062 NK Rotterdam

Doelstelling

Stichting Lenteland heeft als doelstelling om bij te dragen aan de transitie richting regeneratieve, agro-ecologische landbouw, zonder ploegen, zware machines en gebruik van kunstmest en pesticiden, met evenveel aandacht voor het ondergrondse als voor het bovengrondse leven, zodat de biodiversiteit toeneemt en er meer koolstof en water in de grond wordt opgenomen.

Tevens streeft de stichting naar het vergemeenschappelijken van het bezit van grond en dus het verminderen van het particuliere – en mogelijk speculatieve – bezit van grond.

Strategie

Lenteland ontwikkelt een juridische, financiële en operationele structuur, waarbinnen regeneratieve gemeenschapsboerderijen opgezet kunnen worden.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan, zoals vastgesteld bij oprichting.

Verantwoording en verslaglegging

De stichting is opgericht op 1 maart 2021. Een financiële en inhoudelijke verantwoording over 2023 vindt u hier. Voor verslagen over oudere jaren kunt u via het contactformulier een bericht achterlaten.

Bestuur

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Derk Loorbach voorzitter
Wouter Veer penningmeester
Dorien Goris secretaris