Een Lenteland boerderij is een regeneratieve gemeenschapsboerderij, waar voedsel geproduceerd volgens de agro-ecologische principes van de permacultuur, regeneratieve landbouw en agro-forestry. De boeren wonen op het erf en bij voorkeur zijn er bijgebouwen, waarin andere aanverwante functies of activiteiten plaats vinden, zoals een winkel, een ruimte voor bijeenkomsten, trainingen en workshops, bedrijfsruimte voor andere ondernemers of overnachtingsfaciliteiten.

Er worden eenjarige soorten geteeld in een intensieve “no-dig” tuin, veelal volgens het CSA-model en op een groter stuk grond worden meerjarige systemen aangelegd. Er wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijk aanbod van voedsel, dat wordt afgezet in een regionale keten, met een grote betrokkenheid tussen consument en boerderij.

Om regeneratieve gemeenschapsboerderijen te ontwikkelen zoekt Lenteland percelen:

  • die groter zijn dan 10 hectare en een agrarische bestemming hebben;
  • die minimaal 5 meter boven NAP liggen;
  • in een prettige en rustige omgeving (niet naast lawaaiige wegen of varkenshouderijen);
  • op fietsafstand van woonkernen waar er genoeg mogelijkheden voor afzet zijn;
  • met een (liefst bescheiden) woning voor de boer(en).

Een Lenteland boerderij ligt ruim boven zeeniveau, omdat we 7 generaties (200 jaar) vooruitdenken. Dat betekent voornamelijk Brabant, Limburg, Gelderland, het oosten van Overijssel en Drenthe. Een perceel moet een – liefst bescheiden – woning op het erf hebben, dat wordt de dienstwoning van de boeren. Een bouwkavel is ook goed. Bij voorkeur zijn er ook wat bijgebouwen, zoals oude stallen, die we voor andere functies kunnen gebruiken.

Specifiek zoeken we naar percelen in onderstaande regio’s:

  • De Brabantse Wal, ten zuiden van Bergen op Zoom;
  • Het Groene Woud (Boxtel, Oirschot, Schijndel, etc.);
  • Rondom Arnhem, Nijmegen, Ede-Wageningen of de Utrechtse Heuvelrug.

Op de kaart ligt het rode land onder 5 meter boven NAP.

Ken jij dé plek voor onze volgende regeneratieve gemeenschapsboerderij?

Heb jij, of weet je van grond te koop binnen deze criteria, en zou je daar graag een Lenteland boerderij zien verschijnen? Neem dan contact met ons op via eline@lente.land, of bel ons op 085-0041980.