Om regeneratieve gemeenschapsboerderijen te ontwikkelen zoekt Lenteland percelen:

  • die tussen de 5 en 25 hectare groot zijn
  • in een prettige en rustige omgeving (niet naast lawaaiige wegen of varkenshouderijen)
  • met binnen ongeveer 10 kilometer meer dan 25.000 inwoners

Een Lenteland boerderij ligt ruim boven zeeniveau, omdat we 7 generaties (200 jaar) vooruitdenken. Dat betekent voornamelijk Brabant, Limburg, Gelderland, het oosten van Overijssel en Drenthe. Een perceel moet een – liefst bescheiden – woning op het erf hebben, dat wordt de dienstwoning van de boeren. Een bouwkavel is ook goed. Bij voorkeur zijn er ook wat bijgebouwen, zoals oude stallen, die we voor andere functies kunnen gebruiken.

Specifiek zoeken we naar percelen:

  • Op de Brabantse Wal (ten zuiden van Bergen op Zoom)
  • Rondom Arnhem of Nijmegen
  • In de regio het Groene Woud (bijvoorbeeld Boxtel, Oirschot, Schijndel, etc

Op de kaart ligt het rode land onder 5 meter boven NAP.

Grond voor de volgende Lenteland boerderijen gezocht

Heb je grond in bezit en wil je daarmee bijdragen aan een betere toekomst? Verkoop, verpacht of doneer die grond dan geheel of gedeeltelijk aan stichting Lenteland en besluit mee over wat we met je grond gaan doen.