Samen met boeren en burgers starten we regeneratieve gemeenschapsboerderijen en versnellen we de transitie naar agro-ecologische landbouw.

MELD JE AAN ALS BOER

Wie zoeken we?

We zoeken ondernemende boeren met visie die zich voor de lange termijn willen verbinden aan een plek waar ze wonen, werken en een gemeenschap met klanten opbouwen. Boeren die een stevig ‘life plan’ hebben, de benodigde kennis en ervaring, inclusief bewezen uithoudingsvermogen.

De romantische momenten uit “The Biggest Little Farm” geven een wat vertekend beeld, want het werken en leven op je eigen boerderij is vaak zwaar. Dus als je alleen buiten, op een mooie plek wil wonen, maar niet echt fulltime boer of boerin wil worden, of je bent minder gedreven om het bedrijf ook economisch rendabel te gaan maken, dan past deze propositie niet.

Kennis en vaardigheden
Het is belangrijk dat je de nodige kennis en vaardigheden al hebt opgedaan. Wat theoretische kennis betreft: je weet alles van regeneratieve landbouw, permacultuur, agro-forestry en aanverwante thema’s.

En je hebt deze kennis ook al zelf in de praktijk gebracht: je hebt minstens meerdere maanden fulltime (mee)gewerkt op een soortgelijke plek, zoals een regeneratieve- of een permacultuur boerderij. Bij voorkeur heb je ervaring met het opzetten en exploiteren van een CSA-tuin.

Ook het zakelijke stuk is je niet vreemd: je bent een generalist die zich financiële modellen kan eigen maken, zoals: exploitatiebegrotingen, investeringsbegrotingen en cashflow prognoses. Het is een grote pré als je ondernemerservaring hebt.

Community bouwen
Je houdt er ook van om een gemeenschap te bouwen. Het is met name belangrijk om de woonkernen rondom te boerderij te activeren en te betrekken. Zonder hen heeft de boerderij geen bestaansrecht. Je hebt hen nodig als klant en ook als medefinancier. Je bent dus ook vaardig in marketing, communicatie en sales.

Zelf investeren
Niet vereist, maar wel een grote voorkeur: je hebt wat eigen vermogen om een stukje mee te investeren en als je een partner hebt, helpt het als die deels een andere inkomstenbron heeft. Als dit niet zo is en de rest past perfect, dan zorgen we ook dat het financieel goed geregeld wordt. We verwachten hierin wel transparantie over vermogen en inkomen, zodat we met elkaar de juiste balans kunnen vinden. Fulltime inzet van de hoofdboer is een voorwaarde.

Met een groep?
Het is in overleg mogelijk om met een groep mensen een Lenteland boerderij te runnen. Op deze manier kunnen alle benodigde werkzaamheden gedaan worden door iemand uit je team bij wie dat past en die daar goed in is. Het is echter voor Lenteland wel belangrijk dat er één of twee boeren zijn, die de primaire ondernemers zijn en eindverantwoordelijkheid dragen. Daarmee blijft in de relatie met de coöperatie, Lenteland en andere betrokkenen helder wie de gemeenschappelijke intentie en het geheel bewaakt.

Waar en wat ga je doen?

Een Lenteland-boerderij is gemiddeld tussen de 10 en 25 hectare groot met een woning en bijgebouwen, binnen 10 km van een woonkern, op een prettige locatie ruim boven zeeniveau (we denken graag 7 generaties vooruit).

De eerste jaren zal je vooral bezig zijn met het herstellen of klaarmaken van de bodem voor aanplant van het (productie-) voedselbos in het agro-forestry deel van het perceel, met het opzetten, aanleggen en exploiteren van de CSA-tuin en het actief betrekken van de gemeenschap rondom de boerderij.

Je ontwikkelt een plan passend binnen de kaders van Lenteland en gericht op regeneratieve landbouw en nevenfuncties, waarbij alle functies:

 • Bijdragen aan een gezonde bodem, herstel van biodiversiteit en toename van leven;
 • Bijdragen aan gemeenschapsvorming en inspiratie;
 • Bijdragen aan het economische model dat de boerderij draagt;
 • Elkaar versterken!

Je kunt daarbij denken aan een aantal hectares agro-forestry of (productie-)voedselbos en een CSA-tuin. Ook zijn bijvoorbeeld deze functies mogelijk: een winkel, horeca, ruimte voor opleidingen en workshops, zorg-element, een school, short-stay mogelijkheden etc.

De exacte invulling is altijd afhankelijk van ruimtelijke randvoorwaarden, de lokale markt en de persoonlijke voorkeuren, interesses en kennis van jou en andere betrokkenen.

Meer over Lenteland, de structuur en financiering

Een andere belangrijke pijler van Lenteland – naast regeneratieve landbouw – is het “commons”-gedachtengoed. Land hoort van niemand en voor iedereen te zijn. Lenteland financiert de percelen en daarna gaat de sleutel in de kluis. Het wordt nooit meer verkocht en de grond is daarmee voor goed uit het particuliere – en vaak speculatieve – domein verdwenen en blijft beschikbaar voor regeneratieve gemeenschapslandbouw. Hiermee verschaffen we toegang tot land aan toekomstboeren, iets dat voor veel van hen niet vanzelfsprekend is.

De rechtsvorm van elke lokale Lenteland boerderij is een coöperatie. Samen met Lenteland vorm je het bestuur van de coöperatie en er kunnen vele vormen van lidmaatschap en interactie ontstaan voor en met financiers en de gemeenschap.

Wat betreft die financiering: na de aankoop en opstart zoek je in de lokale “crowd” naar herfinanciering, waarmee het eigendom van de boerderij langzaam verschuift naar de gemeenschap. De vrijgekomen gelden investeert Lenteland in nieuwe boerderijen. Er wordt uiteraard wel goed vastgelegd dat de principes van eigendom en regeneratieve landbouw goed geborgd zijn, ook na herfinanciering.

Het bijzondere van het Lenteland model is dat er één juridische entiteit is, waarbinnen grondeigendom en exploitatie van de boerderij geregeld is. En binnen deze entiteit heb je als boer de belangrijkste rol. De coöperatie biedt je zekerheid als het gaat om je primaire levensbehoeften: een woning op het erf en indien nodig inkomensondersteuning zo lang de boerderij nog geen winst maakt. Verder voelt de coöperatie als je eigen bedrijf. Je hebt de creatieve vrijheid om te ondernemen, zolang het past binnen de gemeenschappelijke intentie van het Lenteland model. En als er winst gemaakt wordt, dan wordt dat op een eerlijke manier verdeeld tussen jou en de investeerders.

Wat willen we van je weten?

 • Uiteraard een motivatie, een verhaal over jouw levenspad en waarom dat leidt naar regeneratieve landbouw. Indien van toepassing: betrek ook (het verhaal van) je partner hierbij. Onderbouw ook per criterium (zie hierboven bij “wie zoeken we?”) in hoeverre dat op jou of jullie van toepassing is.
 • Je CV (en indien van toepassing dat van je partner), waarbij je wat uitgebreider stil staat bij de relevante opleidingen en ervaringen voor Lenteland. Vermeld bij die zaken ook vooral de looptijd, wekelijkse inzet of het totaal aantal bestede uren aan een bepaalde relevante opleiding of werkervaring.
 • Een omschrijving van je financiële situatie, zowel qua vermogen als inkomen. En omschrijf wat je nodig hebt aan inkomen. We behandelen deze informatie uiteraard vertrouwelijk. Als je je niet comfortabel voelt om dit nu al te delen, dan is dat geen probleem, we kunnen het in een latere fase bespreken.
 • In welke regio wil je een boerderij starten en waarom? Of kan het overal zijn? En aan welke specifieke andere wensen moet jouw plek voldoen?
 • In welke mate passen onze uitgangspunten over de juridische inrichting van de coöperatie en de verhouding tussen de coöperatie en de boeren bij je?
 • Welke andere zaken definiëren jou echt? Wat is volgens jou voor ons belangrijk om van je te weten?

Hoe reageer je?

 • Vul om te beginnen het online reactieformulier in. We sturen je dan een aantal aanvullende documenten: het beleidsplan en uitgangspunten voor samenwerking in de coöperatie.
 • Schrijf, mail en/of maak een video boodschap. Beantwoord daarin in ieder geval de vragen bij “wat willen we van je weten”? Voeg ook een beknopt plan (2 x A4) toe van jouw ideale regeneratieve boerderij, indien mogelijk gebaseerd op de Lenteland boerderij van je voorkeur. Daarin kan je bijvoorbeeld opnemen: de producten en diensten die de coöperatie gaat leveren, inclusief een tijdspad (ontwikkeling in de tijd). Geef aan wat er allemaal nog moet gebeuren, waarvoor geïnvesteerd moet worden. Maak een ontwerpschets of vlekkenplan met de indeling van het perceel, functies en elementen. Bepaal je team: welke mensen / ondernemers / werknemers zijn er actief? Iets over de community, gemeenschap (zowel klanten als financiers), hoe bouw je die op? Iets over de financiën. Andere zaken die je belangrijk vindt.
 • We nemen de tijd om je reactie door te nemen en er met elkaar over te praten. Mogelijk bellen of mailen we dan nog om ons beeld compleet te krijgen. Als we voldoende raakvlakken zien, nodigen we je eerst uit voor een video-call.
 • We nodigen jou en andere kandidaten uit voor een dag op de boerderij. Je kan de plek dan goed bezichtigen en kennismaken met ons en ook met andere kandidaten. Soms ontstaan daar nog samenwerkingen.
 • In de eindfase van het selectieproces maak je een volledig businessplan en dat presenteer je. Het plan kan gebaseerd zijn op een fictieve “ideale” Lenteland boerderij, of op basis van een boerderij die beschikbaar is, en waarvoor we op dat moment boeren zoeken. Als er nog geen boerderijen beschikbaar zijn, en we gaan graag met je in zee, dan kunnen we vervolgens ook samen op zoek gaan naar een geschikte boerderij om aan te kopen, in de regio van jouw voorkeur. Is er een boerderij voor je, dan gaan we verder praten over afspraken, rolverdeling en samenwerking.

Mini documentaire kijken

Om de vraag “wie zijn jullie en waarom doen jullie dit?” te beantwoorden, maakten we een korte film. Bekijk hem hier.

Word jij onze nieuwe Lenteland boer?

Reageer dan door het formulier in te vullen en we nemen snel contact met je op. Als je inhoudelijke vragen hebt, die niet op de website of in het beleidsplan beantwoord zijn, bel of mail ons dan!