De landbouwtransitie maken we samen

Wij geloven dat de productie van ons voedsel niet in strijd hoort te zijn met de natuur. Het kan anders. Want als landbouw samenwerkt met de natuur en de natuur zelfs gaat versterken, komt dat ook de opbrengst ten goede. Dat is goed nieuws voor het klimaat, de biodiversiteit en onze toekomst op aarde. En het levert een boer dus ook meer op.

Waar wachten we dan op? Gelukkig wachten veel boeren en burgers niet langer! Op allerlei plekken in ons land ontstaan namelijk coöperatieve landbouw initiatieven. Steeds meer boeren en burgers willen samen aan de slag met regeneratieve landbouw.

Wij willen een bondgenoot zijn voor pionierende boeren en burgers die samen regeneratieve gemeenschapsboerderijen willen starten. We helpen initiatieven op gang met raad, daad en financiering.

Regeneratieve gemeenschapsboerderijen zijn geen privébezit. Ze zijn van alle betrokkenen die het als tijdelijk beheerders doorgeven aan de volgende generatie. Samen genieten ze van de vruchten, groenten en andere producten die de boerderij voortbrengt.

De landbouwtransitie gaat wat ons betreft niet over tegen of minder. Het gaat over samen en overvloed. Dat komt de boer, burgers, de natuur en toekomstige generaties ten goede.

Daarom is Stichting Lenteland opgericht. Ga je samen met ons aan de slag?

Dit doen andere organisaties toch ook al?

Waarom zijn we, naast de bestaande initiatieven, iets nieuws gestart? Waarom nu? En waarom doen we dit eigenlijk allemaal?

Kort samengevat: Lenteland combineert veel bestaande elementen tot iets compleets, waar zoveel mogelijk doelgroepen bij aan kunnen sluiten en handelingsperspectief kunnen vinden. Omdat al die doelgroepen (toekomstboeren, consumenten, crowdfunders en grondeigenaren) zich steeds beter een mooiere toekomst kunnen voorstellen. En we willen hen die geven, omdat het nodig is, omdat het moet, want we zitten nog lang niet op het juiste pad.

Meer over de stichting, de structuur en de financiering

De twee belangrijke pijlers van Stichting Lenteland zijn regeneratieve landbouw en het “commons”-gedachtengoed. Land hoort van niemand te zijn, of eigenlijk van iedereen. De stichting koopt percelen en daarna gaat de sleutel in de kluis: het wordt nooit meer verkocht en de grond is daarmee voor goed uit het particuliere – en vaak speculatieve – domein verdwenen en blijft beschikbaar voor regeneratieve gemeenschapslandbouw. Hiermee verschaffen we toegang tot land aan toekomstboeren, iets dat voor veel van hen niet vanzelfsprekend is.

De rechtsvorm van elke lokale Lenteland boerderij is een coöperatie. Samen met Lenteland vormt de boer het bestuur van de coöperatie en er kunnen vele vormen van lidmaatschap en interactie ontstaan voor en met financiers en de gemeenschap.

Wat betreft de financiering: Stichting Lenteland maakt de aankoop van een boerderij mogelijk en stelt aan de lokale coöperatie geld ter beschikking in de vorm van een lening. Daarna kunnen geïnteresseerden zich bij de coöperatie aansluiten en mede-eigenaar worden. Zo komt de boerderij stap voor stap in eigendom van de gemeenschap en krijgt stichting Lenteland haar gelden weer beschikbaar voor de aankoop van een volgende boerderij. Het mede-eigenaarschap van de coöperaties is zo ingericht dat de missie en het gemeenschappelijk belang leidend zijn en blijven.