Lenteland – veel gestelde vragen

Hieronder geven we antwoord op veel gestelde vragen over Lenteland. Mocht jouw vraag toch ontbreken, stuur een mailtje via info@lente.land.

Het Lenteland model
Hoe ziet het businessmodel van een Lenteland boerderij eruit?

Dat verschilt per boerderij, maar er wordt in ieder geval geld verdiend met het telen van meerjarige gewassen, zoals noten, fruit en bessen en éénjarige gewassen, zoals groenten en kruiden. Op sommige plekken kan je misschien zelfoogsten, op andere plekken worden pakketten gemaakt of is er een landwinkel. Verder zou het kunnen dat er horeca aanwezig is of er andere activiteiten plaatsvinden

Zijn voedselbossen onderdeel van de aanpak?

Ja, alleen is het wel belangrijk om te noemen dat we vooral economisch rendabele voedselbossen willen maken, waar je dus makkelijk kan oogsten of onderhoud plegen. We noemen dat ook wel een agro-forestry systeem. Een romantisch wild voedselbos kan er ook zijn, maar dat is dan niet voor productie bedoeld.

Hoe wordt het bestuur van een lokale coöperatie gekozen, voor welke termijn en welke zeggenschap hebben zij?

Het bestuur bestaat uit de boeren en iemand die door stichting Lenteland wordt aangewezen. Ze worden gekozen voor onbepaalde tijd of zo lang het lidmaatschap duurt. Het bestuur neemt alle dagelijkse beslissingen op de boerderij. In de statuten kan je meer lezen over de zeggenschap.

Waar halen jullie het geld vandaan voor de aankoop van boerderijen?

De eerste 4 boerderijen kunnen we financieren met ons eigen stamvermogen, dat wij dankzij donaties hebben ontvangen. Volgende boerderijen kunnen we pas ontwikkelen als de eerste boerderijen gefinancierd zijn door de certificaathouders uit de gemeenschap. Jouw bijdrage kan dus een groot verschil maken!

Investeren in Lenteland
Hoe werkt investeren in Lenteland?

Als je in Lenteland investeert, dan word je mede-eigenaar van Lenteland coöperatie U.A.. Mede-eigenaren zijn certificaathouder en lid van de coöperatie. Op deze pagina lees je er meer over.

Kan ik ook geld doneren?

Jazeker, je kunt doneren aan stichting Lenteland. Doneren kan via deze pagina.

Kan ik ook lid worden zonder te investeren?

Als je in de buurt van een Lenteland boerderij woont en klant wordt, kan je vaak lid worden. Of het kan en hoe het dan precies werkt kan per Lenteland boerderij verschillen.

Heeft Lenteland een ANBI status?

Stichting Lenteland heeft een ANBI status. Zie voor de gegevens deze pagina. De Lenteland coöperatie en Lenteland boerderijen hebben geen ANBI status.

Heeft Lenteland goedkeuring van de AFM?

Als een onderneming minder dan EUR 5.000.000 per jaar aan effecten uitgeeft is zij vrijgesteld van een prospectusplicht. Dat is bij de Lenteland coöperatie het geval. De Lenteland coöperatie stelt altijd een informatiedocument beschikbaar naar model van de AFM.

Wat is de looptijd van mijn investering?

Onbepaalde tijd. Je wordt mede-eigenaar van Lenteland coöperatie U.A. en we gaan ervan uit dat je dat lang wilt blijven.

Stel dat ik mijn geïnvesteerde geld nodig heb, kan ik dan uitstappen?

Je kan je certificaten vanaf 2 jaar na aankoop aanbieden aan de coöperatie en verzoeken om de actuele waarde aan jou uit te keren. De coöperatie zal zich in dat geval inspannen om uitvoering te geven aan een dergelijk aanbod. Lees de exacte voorwaarden in de statuten van Lenteland coöperatie U.A..

Wat gebeurt er met mijn investering als ik overlijd?

Dan gaan de certificaten over op je erfgenamen en krijgen zij de mogelijkheid om in jouw plaats lid te worden van de coöperatie.

Waar wordt mijn investering voor gebruikt?

In de statuten van de coöperatie is vastgelegd hoe de inleg van certificaathouders besteed kan worden. Ten minste 80% wordt gebruikt om boerderijen te financieren. Ten hoogste 40% wordt gebruikt om certificaten van Lenteland boerderijen te kopen. Ten hoogste 20% wordt gebruikt om operationele kosten te dekken. Voor leningen aan boerderijen geldt geen maximum.

Wat is het rendement op mijn investering?

Het rendement hangt af van de winstgevendheid van de coöperatie. De coöperatie kan onder andere geld verdienen met het financieren van Lenteland boerderijen en het bieden van ondersteuning aan boerderijen. Het rendement voor investeerders kan oplopen tot 5%, cumulatief.

Waarom krijg ik geen vaste rentevergoeding?

Het is geen lening. Je wordt echt mede-eigenaar van de Lenteland coöperatie. Als de coöperatie winst maakt (als de verkoop van producten en diensten hoger is dan alle kosten), het bedrijf financieel gezond is en geheel door certificaathouders gefinancierd is, dan kan winst uitgekeerd worden. Die winstuitkering is je rendement.

Welke zeggenschap heb ik als investeerder?

Je wordt lid van de coöperatie en hebt altijd minstens 1 stem in de ledenvergadering. Als je grotere bedragen hebt geïnvesteerd kan je meer stemmen krijgen. Besluitvorming over dagelijkse zaken ligt bij het bestuur en niet bij de ledenvergadering. Maar de ledenvergadering heeft wel zeggenschap over belangrijke besluiten. In de statuten lees je er alles over.

Ben ik als investeerder juridisch eigenaar van grond?

Nee, boerderijen waar de Lenteland coöperatie U.A. mede-eigenaar van is, zijn eigenaar van de grond. Je bent als investeerder indirect eigenaar van een onverdeeld deel van de boerderijen waar de Lenteland coöperatie U.A. mede-eigenaar van is, inclusief grond en gebouwen. Je kunt een onderdeel van een boerderij (zoals een deel van de grond) niet opeisen.

Stel dat de Lenteland coöperatie failliet gaat, wat gebeurt er dan?

Als de coöperatie failliet gaat, dan zal een curator aangesteld worden, die de waardevolle activa, zoals certificaten en verstrekte leningen zal verkopen. Van de opbrengst zullen eventuele schuldeisers betaald worden en vervolgens zullen de certificaathouders terugbetaald worden. Het risico dat je loopt is dat je investering niet of niet geheel terugbetaald wordt, maar verder kan je nooit gedwongen worden in een tekort bij te dragen. Met andere woorden: Je loopt als investeerder geen groter risico dan het bedrag dat je investeert te verliezen of deels te verliezen. De kans is groot dat de certificaathouders het grootste gedeelte van hun investering in het geval van een faillissement terugkrijgen, omdat grond en gebouwen waar de boerderijen eigenaar van zijn waardevast zijn.

Hoe word ik als investeerder op de hoogte gehouden van vorderingen?

We houden je middels een nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen en zijn ook van plan om zo nu en dan een bijeenkomst te organiseren. We horen ook graag waar jij behoefte aan hebt. Volgens de statuten vindt minstens eens per jaar een ledenvergadering plaats en wordt dan ook het jaarverslag gedeeld.

Op welke wijze geef ik mijn investering aan bij de Belastingdienst?

Als je vanuit privé investeert, dan geef je de certificaten op in box 3. Je mag voor de waarde de verkrijgingsprijs hanteren. Het is ook toegestaan om een lagere marktwaarde te hanteren, maar wij kunnen geen advies geven wat die zou moeten zijn.
Als je zakelijk investeert, dan kan het zijn dat je de certificaten anders opgeeft.

Investeren in een boerderij
Hoe werkt investeren in een boerderij?

Je kunt investeren in Lenteland boerderijen. Je wordt dan mede-eigenaar. Elke Lenteland boerderij is een coöperatie. Mede-eigenaren zijn certificaathouder en lid van de coöperatie.

Kan ik ook geld doneren?

Nee, je kunt niet doneren aan een boerderij. Je kunt wel doneren aan stichting Lenteland. Doneren aan Lenteland kan via deze pagina.

Kan ik ook lid worden zonder te investeren?

Als je in de buurt van een Lenteland boerderij woont en klant wordt, kan je vaak lid worden. Of het kan en hoe het dan precies werkt kan per Lenteland boerderij verschillen.

Hebben jullie goedkeuring van AFM?

Als een onderneming minder dan EUR 5.000.000 per jaar aan effecten uitgeeft is zij vrijgesteld van een prospectusplicht. Dat is bij de Lenteland boerderijen het geval. De Lenteland boerderijen stellen altijd een informatiedocument beschikbaar naar model van de AFM.

Wat is de looptijd van mijn investering?

Onbepaalde tijd. Je wordt mede-eigenaar van een boerderij en we gaan ervan uit dat je dat lang wilt blijven.

Stel dat ik mijn geïnvesteerde geld nodig heb, kan ik dan uitstappen?

Vanaf 2 jaar na aankoop  van certificaten kan je deze aan de coöperatie aanbieden en verzoeken om de grondwaarde uit te betalen. De coöperatie zal om die reden 10% van de grondreserve liquide aanhouden, of zorgen dat deze met een kredietfaciliteit bij Lenteland op te vragen is. Lees de exacte voorwaarden in de statuten van de boerderij.

Wat gebeurt er met mijn investering als ik overlijd?

Dan gaan de certificaten over op je erfgenamen en krijgen zij de mogelijkheid om in jouw plaats lid te worden van de coöperatie.

Waar wordt mijn investering voor gebruikt?

Het grootste gedeelte (de Grondwaarde) wordt gebruikt voor de financiering van de grond, de gebouwen en eventuele verbouwingen. Het overige gedeelte (de Exploitatiewaarde) wordt gebruikt voor de opstart van het bedrijf, zoals aankoop van plantgoed, zaaigoed, gereedschappen, werktuigen, om de eerste jaren aanloopverliezen te financieren en voor een werkkapitaalbuffer. Per financieringsronde maakt een boerderij duidelijk hoe de verhouding Grondwaarde / Exploitatiewaarde is, bijvoorbeeld 80/20.

Wat is het rendement op mijn investering?

Dat hangt af van de winstgevendheid van de boerderij. Je ontvangt geen van tevoren vastgestelde rente of rendement. Als de coöperatie geheel gefinancierd is door certificaathouders, winst maakt en er zijn voldoende reserves om deze uit te keren, dan gaat 20% van de winstuitkering naar boeren en 80% naar de certificaathouders.

Waarom krijg ik geen vaste rentevergoeding?

Het is geen lening. Je wordt echt mede-eigenaar van een boerderij, inclusief grond en gebouwen. Als de boerderij geheel gefinancierd is door certificaathouders, winst maakt (als de verkoop van producten en diensten hoger is dan alle kosten) en het bedrijf is financieel gezond, dan wordt winst uitgekeerd. Die winstuitkering is je rendement.
Daarnaast kan je onder voorwaarden een inflatiecorrectie ontvangen.

Welke zeggenschap heb ik als investeerder in een boerderij?

Je wordt lid van de coöperatie en hebt altijd minstens 1 stem in de ledenvergadering. Als je grotere bedragen hebt geïnvesteerd kan je meer stemmen krijgen. Besluitvorming over dagelijkse zaken op de boerderij ligt bij het bestuur en niet bij de ledenvergadering. Maar de ledenvergadering heeft wel zeggenschap over belangrijke besluiten. In de statuten van een boerderij lees je er alles over.

Ben ik als investeerder juridisch eigenaar van de grond?

Nee, de boerderij is eigenaar van de grond. Je bent als investeerder eigenaar van een onverdeeld deel van het bedrijf, inclusief grond en gebouwen, maar je kunt een onderdeel van dat bedrijf (zoals een deel van de grond) niet opeisen.

Stel dat de boerderij failliet gaat, wat gebeurt er dan?

Als de boerderij failliet gaat, dan zal een curator aangesteld worden, die de waardevolle activa, zoals grond en gebouwen zal verkopen. Van de opbrengst zullen eventuele schuldeisers betaald worden en vervolgens zullen de certificaathouders terugbetaald worden. Het risico dat je loopt is dat je investering niet of niet geheel terugbetaald wordt, maar verder kan je nooit gedwongen worden in een tekort bij te dragen. Met andere woorden: Je loopt als investeerder geen groter risico dan het bedrag dat je investeert te verliezen of deels te verliezen. De kans is groot dat de certificaathouders het grootste gedeelte van hun investering in het geval van een faillissement terugkrijgen, omdat grond en gebouwen waardevast zijn.

Hoe word ik als investeerder op de hoogte gehouden van vorderingen?

Per boerderij zal het verschillen hoe de boeren hun investeerders op de hoogte houden, bijvoorbeeld middels een maandelijkse nieuwsbrief en bijeenkomsten op de boerderij. Volgens de statuten vindt minstens eens per jaar een ledenvergadering plaats en wordt dan ook het jaarverslag gedeeld.

Op welke wijze geef ik mijn investering aan bij de Belastingdienst?

Als je vanuit privé investeert, dan geef je de certificaten op in box 3. Je mag voor de waarde de verkrijgingsprijs hanteren. Als je zakelijk investeert, dan kan het zijn dat je de certificaten anders opgeeft.

Lenteland boer worden
Wie kan boer worden op een Lenteland boerderij?

Iedereen,

Moet een boer pacht betalen?

Nee, want het bezit van de grond en de exploitatie van het bedrijf ligt bij dezelfde juridische entiteit: de lokale coöperatie. De boer wordt onderdeel van deze coöperatie, als bestuurder, lid en werknemer.

Wat gebeurt er met de boer als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt?

Als een boer wil stoppen met werken (of dat nu voor, op- of na de pensioenleeftijd is), zoeken we samen vervangende boeren. En we gaan samen kijken waar de stoppende boer wil gaan wonen. Misschien is dat mogelijk op het erf. Verder hebben we in de werkende jaren van de boer een oudedagsvoorziening opgebouwd. De manier waarop we dat gaan doen, weten we nog niet. We gaan de komende tijd meerdere passende manieren onderzoeken.

Kan een Lenteland boer de boerderij straks weer overdragen aan zijn/haar kinderen?

Jazeker, althans niet het eigendom van de boerderij, want die ligt bij de gemeenschap. Maar wel het werken en wonen en de samenwerking met de coöperatie. Als de kinderen graag het werk over willen nemen, daarvoor geschikt zijn en zich net als hun ouders willen verbinden aan de agro-ecologische en commons-idealen, dan is dit een ideaal scenario.

Nieuwe Lenteland boerderijen
Wat zijn de criteria voor Lenteland om op een bepaalde plek een Lenteland boerderij te starten?

De criteria staan hier op de website.

Wat als ik in mijn buurt genoeg mensen weet te verzamelen die (een deel van het benodigde) geld willen inleggen om hier een Lenteland boerderij te starten?

Fantastisch, dan kunnen we alvast een coöperatie oprichten en al deze mensen mede-eigenaar laten worden. Samen gaan we dan op zoek naar een boerderij om aan te kopen en wij kunnen alvast opzoek naar geschikte boeren gaan. Houdt er wel rekening mee dan een gemiddelde Lenteland boerderij 2 tot 3 miljoen euro kapitaal nodig heeft. Ben je al een heel eind? Neem dan contact op!

Waarom zou een boer of landeigenaar land doneren aan Lenteland?

Als een boer of landeigenaar al genoeg geld of grond heeft om zich de rest van zijn leven geen zorgen meer te hoeven maken, dan zou hij of zij ervoor kunnen kiezen om bij te dragen aan een goed initiatief, waar hij/zij achter staat. Door grond geheel of gedeeltelijk aan Lenteland te doneren stelt de landeigenaar zeker dat de grond voor eeuwig uit het speculatieve domein blijft, dat er goed voor gezorgd wordt en dat de juiste mensen er mee aan de slag gaan.

Lenteland als organisatie
Wat is het verschil tussen stichting Lenteland en Lenteland cooperatie U.A.?

De stichting en de coöperatie werken samen aan hetzelfde doel. De stichting bestaat sinds 2021 en de coöperatie is in 2022 opgericht. De stichting kan de aankoop van de eerste 4 Lenteland boerderijen mogelijk maken. De coöperatie heeft onder andere als doel om nieuwe Lenteland boerderijen te ontwikkelen en te financieren. Daarnaast zal de coöperatie een aantal operationele taken van de stichting overnemen. De coöperatie wordt de plek waar het gebeurt en de stichting zal de missie en principes van Lenteland borgen in alles wat we doen.

Waar betalen jullie de overhead kosten van en hoe zorgen jullie dat dit toekomstbestendig is?

We betalen de organisatiekosten deels met donaties van partners. Met hun bijdrage maken deze en andere donateurs de onrendabele opstart van Lenteland mogelijk. Op termijn zullen goedlopende boerderijen mogelijk ook een bijdrage leveren om de ondersteuning vanuit Lenteland in stand te houden.

Wie houdt toezicht op stichting Lenteland?

Het bestuur van Lenteland, zie deze pagina.

Regeneratieve landbouw
Vindt onderzoek plaats naar de ecologische effecten van jullie aanpak op een perceel?

Vanuit de stichting hebben we hier nog geen dwingend beleid in. Lokale boeren zullen waarschijnlijk zelf goed willen weten wat er op hun percelen gebeurt. We hebben contacten met verschillende partijen die dergelijke metingen kunnen uitvoeren en gaan dit waarschijnlijk periodiek uitvoeren en de resultaten dele.