Waarom is Lenteland nodig?

Er zijn toch al genoeg andere organisaties en initiatieven op het vlak van duurzame landbouw, zou je zeggen? Gelukkig gaat het er steeds vaker over en gebeurt er ook steeds meer! Wij geloven dat we daar iets belangrijks aan toevoegen. We investeren in boerderijen en grond, om plekken te creëren waar toekomstboeren kunnen wonen en werken. We investeren met eigen vermogen en nodigen jou uit om mee te doen. Investeren in grond levert geen financieel rendement op. Boeren betalen voor het gebruik van de grond geen pacht, ze zijn immers onderdeel van dezelfde coöperatie, die ook de grond bezit. Je investeert ook mee in het bedrijf en dat kan wel rendement opleveren, juist ook omdat geen pacht betaald hoeft te worden.

We hanteren een coöperatief model waarbij we het bezit van grond onderdeel van de gemeenschap maken. Dat doen we om de toegang tot grond voor de lange termijn zeker te stellen – voor de boeren en voor de gemeenschap zelf. Boeren, financiers, klanten, Lenteland en andere betrokkenen werken in onderlinge afhankelijkheid met elkaar samen via de coöperatie. We willen ons model de komende jaren op veel plekken toepassen.

Waarom nu en waarom gaat het werken?

De problemen die Lenteland wil aanpakken en regeneratieve landbouw als oplossing bestaan al lang, maar anno 2021 lijkt er voldoende draagvlak om te versnellen.

Steeds meer grondeigenaren zoeken een toekomstbestendige en duurzame bestemming voor hun bezit, steeds meer regeneratieve boeren zoeken een plek om te gaan werken aan herstel, steeds meer consumenten willen betrokken zijn bij hun lokale voedselproducent en steeds meer financiers willen lokaal en duurzaam investeren.

Lenteland slaat een brug tussen alle partijen en versnelt deze transitie.

Waarom doen we dit?

Ok, je wilt de deepdive. Hier nemen we even geen blad voor de mond en vertellen we je wat er volgens ons niet goed gaat en wat er moet gebeuren. Dat is misschien minder leuk en in ieder geval minder positief dan de rest van de website, maar toch ook het eerlijke achtergrondverhaal. Want er gaat zoveel zo vreselijk de verkeerde kant op!