Lenteland is een stichting met drie bestuursleden. Het operationele team bestaat uit zes mensen. Ook onze Raad van Advies vind je hieronder, net als organisaties waarmee we bevriend zijn.

Lenteland Team

Dit team werkt dagelijks hard aan het realiseren van de doelstellingen van Stichting Lenteland.

Eline’s missie is ‘eerlijk en echt eten toegankelijk maken voor iedereen’. Ze deed de afgelopen 10 jaar ervaring op in de foodretail. Ze combineerde haar werk met deelname aan o.a. Slow Food Youth Academie en Het Grond Verbond voor burgerparticipatie in landschapsherstel. Afgelopen jaar initieerde ze het plan ‘Samen voor Oogst’ bij Albert Heijn. Naast haar werk voor Lenteland is ze adviseur voor het programma ‘Brabants Bodem’ van het Van Gogh Nationaal Park i.o. en is ze actief lid van voedselcoöperatie Vers aan de Vecht.

Eline Veninga

chef de mission

Eliane specialiseerde zich in de ecologie van de landbouw en zag het belang van de bodem: een natuurlijke bron van onschatbare waarde, vaak uitgeput, maar met - indien goed beheerd, een rol voor de boer - een enorm regeneratief vermogen. Ze zet zich in voor boeren die deze rol op zich nemen, en onderzoekt hoe de commons boer, bodem, mensen en ander leven samen kunnen laten floreren.

Eliane Bakker

commons en ondersteuning

Gijsbert gelooft in de kracht van mensen die samen initiatieven starten en financieren. Daarmee komen belangrijke transities en innovaties wel, of veel eerder op gang. De landbouwtransitie kunnen we ook met elkaar op stoom brengen. Als burgers dat samen op een eerlijke manier doen, bewijzen we onze kinderen en kleinkinderen, maar ook de dieren waar we de aarde mee delen een grote dienst.

Gijsbert Koren

funding en communicatie

Rachelle houdt van plekken die leven. Vitale en veerkrachtige plekken waar vanalles gebeurt en die gemaakt worden door mens én natuur. Ze werkt in projecten op het snijvlak van landbouw, natuur, duurzaamheid en sociale transitie. Dit deed ze o.a. voor IVN, Rechtstreex, Natuurmonumenten en de Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

Rachelle Eerhart

communicatie en community

Anne is, samen met Ricardo, oprichter van Bodemzicht, bij Nijmegen. Een prachtig voorbeeld van een regeneratieve boerderij, zoals Lenteland ze ook voor zich ziet. Haar visie op grond en het nieuwe boeren sluit naadloos aan en gelukkig zijn Anne en Ricardo ook al begonnen met het opleiden van meer toekomstboeren.

Anne van Leeuwen

boeren en percelen

Wouter is sinds 2013 actief als impact gedreven investeerder en ondernemer. In de loop van 2020 kwamen een aantal paden bij elkaar: de ambitie om "iets" met grond te doen, mooie zelfvoorzienende plekken voor de lange termijn te realiseren en een stellige visie op de werking van - en de gevolgen van - ons financiële systeem. In 2021 richtte hij Lenteland op, waarin al die drijfveren samen komen: commons, regeneratieve landbouw en fijne en veilige plekken bouwen.

Wouter Veer

oprichter

Bestuur Stichting Lenteland

Het driekoppig bestuur werkt niet dagelijks mee, maar bewaakt de visie uit het beleidsplan en stemt gezamenlijk over belangrijke besluiten, zoals de aankoop van percelen.

Werkt als hoogleraar sociaal-economische transities en directeur van DRIFT (beiden aan de EUR) aan theorie en praktijk van radicale transities: hoe creëren we met elkaar een rechtvaardige en volhoudbare economische toekomst? "Lenteland is voor mij een poging om de transities in landgebruik, eigendom en voedselproductie tegelijk te versnellen. De radicale transitievisie van een regeneratieve en natuurpositieve manier van voedselproductie in combinatie met sociaal ondernemerschap en coöperatief eigendom geeft richting aan de grote maatschappelijke vraagstukken op dit gebied en leidt tegelijk praktisch tot concrete stappen die kant op."

Derk Loorbach

voorzitter

Dorien werkt al ruim 10 jaar als (straf)jurist bij het Openbaar Ministerie. Ze is en blijft geboeid door de vraag wat begrippen als vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid betekenen in de samenleving van nu. Daar heeft zij dagelijks mee te maken. Dorien is opgegroeid met het idee dat we heel makkelijk vers, lekker en gezond kunnen eten zonder ver van huis te hoeven gaan. Dat was bij haar thuis normaal, terwijl dat helaas niet meer zo normaal is tegenwoordig. Dorien ziet Lenteland vooral als een kans om weer meer gevoel en betrokkenheid te krijgen bij wat we eten.

Dorien Goris

secretaris

Wouter is sinds 2013 actief als impact gedreven investeerder en ondernemer. In de loop van 2020 kwamen een aantal paden bij elkaar: de ambitie om "iets" met grond te doen, mooie zelfvoorzienende plekken voor de lange termijn te realiseren en een stellige visie op de werking van - en de gevolgen van - ons financiële systeem. In 2021 richtte hij Lenteland op, waarin al die drijfveren samen komen: commons, regeneratieve landbouw en fijne en veilige plekken bouwen.

Wouter Veer

penningmeesteer

Adviseurs

We zijn enorm blij met – en trots op – de betrokkenheid van deze adviseurs en ambassadeurs van stichting Lenteland!

Maarten heeft ruime ervaring met landbouw op het snijvlak tussen gangbaar en regeneratief met akkerbouw in Oekraïne en vanuit een eeuwenoude maatschap in de Wilhelminapolder. En sinds kort op zijn eigen woonboerderij Schevichoven in Leersum. Daarnaast heeft Maarten ervaring als ondernemer en impact investor vanuit enkele eigen bedrijven en als lid van het MT bij Pymwymic.

Maarten van Dam

Koen begon jaren geleden met het opnemen van één gesprek en inmiddels is hij de spil in een wereldwijd netwerk van regeneratieve landbouwers en investeerders. Ruim 100 podcasts, een videoserie en nog veel meer inspiratie en netwerk met “Investing In Regenerative Agriculture”.

Koen van Seijen

Natasha laat met haar werk voor het Schumacher Center for New Economics en de stichting Grond van Bestaan een duidelijk stem horen voor het vergemeenschappelijken van het bezit van grond. Ze werkt aan bewustwording en het praktisch uitvoeren hiervan in de bredere beweging van het tegengaan van ongelijkheid en toegang tot land voor iedereen.

Natasha Hulst

Jeroen boert al ruim 20 jaar in de Hoeksche Waard en Klompe Landbouw is een van de meest vooruitstrevende bedrijven op deze schaal. Al lang bezig met bodemleven en biodiversiteit en levert een bijdrage aan de voedseltransitie via diverse rollen in o.a. startups, zoals Rechtstreex en Tomasu.

Jeroen Klompe

Marijtje zet zich in voor de sociale en organisatorische kanten van agro-ecologie en permacultuur. Ze heeft ervaring met beleid, advies en projectleiding door de oprichting van CSA het Zoete Land, de coördinatie van een permacultuur stadstuin in Delft, pionieren bij Land van Ons en het bevorderen van de verbinding van mensen met ecologische voedselvoorziening met Stichting Bodembende.

Marijtje Mulder

Thomas heeft een diverse achtergrond in de biodynamische landbouw in Duitsland en bouwt sinds 2017 mee aan de coöperatie Kulturland. Een coöperatie die land zeker stelt voor Duitse biodynamische of regeneratieve boerderijen zonder opvolging binnen de familie. Hij initieerde ook het crowdfundplatform (OpenCrowdInvest), waarmee Kulturland haar geld ophaalt.

Thomas Rippel

Bevriende organisaties

Op hoofdlijnen streven we dezelfde doelen na als deze organisaties. We werken graag en prettig met hen samen!

Dit samenwerkingsverband tussen Herenboeren, Stichting BD Grondbeheer, Triodos bank en Wij.land werft gelden middels obligaties om biodynamische en andere boeren toegang tot land te geven.

www.aardpeer.nl

Aardpeer

Een regeneratieve boerderij in Malden, nabij Nijmegen.

www.bodemzicht.nl

Bodemzicht

Een stichting die het CLT (Community Land Trust) model in Nederland stimuleert.

www.grondvanbestaan.nl

Grond van Bestaan

Een herenboerderij voedt 200 gezinnen, die samen het bedrijf financieren en een boer in dienst nemen.

www.herenboeren.nl

Herenboeren

Coöperatie die ledenkapitaal bijeenbrengt om samen percelen te kopen, teneinde biodiversiteit te herstellen.

www.landvanons.nl

Land van Ons

Regeneratieve boerderij in Leersum, opgestart in 2021.

www.schevichoven.nl

Schevichoven