Brent is sinds januari 2022 één van de boeren op Lenteland-boerderij Strackxhoeve. In 2022 wekte hij samen met Wout en Rik aan het opbouwen van deze regeneratieve gemeenschapsboerderij. Vanaf dit jaar gaat hij de boerderij runnen samen met Jolien

Brent raakte als jongen al gefascineerd door het blij maken van mensen met lekker eten en drinken. ‘Tijdens een familiefeest achter in de tuin vroeg mijn vader me eens een biertje voor hem te halen. Het plezier van het uitschenken en zo bij te dragen aan de gezelligheid, daar begon de interesse rond voeding en gastronomie’.

Op een gegeven moment realiseerde hij zich dat hij ook wilde weten wat de impact was van de producten die hij zou gaan serveren. De droom breidde zich steeds verder uit en heeft zich de afgelopen jaren verder geconcretiseerd toen hij zich ging verdiepen in de rol van voedselproductie in de maatschappij, in wat de toekomst daarvan moet zijn. Het boek ‘The Omnivore’s Dilemma’ van Michael Pollan, dat hij tegenkwam bij het werken op een gemengd biobedrijf in Zweden, was de eerste trigger richting agro-ecologie.

Hij ging dus op zoek naar hoe de landbouw anders kan. Brent raakte ervan overtuigd dat de weg van producent naar consument, en de relatie van de landbouw met de natuur anders moeten. Vele boeken, films, documentaires en bezoeken aan voedselbossen en aanverwante projecten in België, Nederland en Engeland volgden. Ook werkte hij op verschillende biologische boerderijen in binnen- en buitenland. Ondertussen onderhield hij zichzelf met werk als hovenier. En toen kwam Lenteland langs, een kans om niet te missen!

Voor Brent is het worden van boer het begin van iets nieuws, de logische culminatie van zijn droom. In 2022 heeft hij samen met Wout en Rik de markttuin opgezet, met verrijdbare tunnelkas. Samen met Jolien bouwt hij dit nu verder uit en maakt hij de start met het voedselbos.

“Mijn kracht om initiatief te nemen en vooruit te gaan én mijn grotere visie op waar we heen moeten met de landbouw zet ik heel graag in voor deze boerderij!”