Lenteland ontwikkelt regeneratieve boerderijen waar iedereen mede-eigenaar van kan worden. Op de Lenteland boerderijen werken boeren samen met de buurt aan een gezonde bodem, gezond voedsel en een goed verdienmodel voor toekomstboeren. 

Momenteel zijn de eerste twee Lenteland boerderijen van start: Erve Kiekebos in Empe (Gelderland) en de Strackxhoeve in Laakdal (België). In 2023 willen we twee of drie nieuwe boerderijen starten.

Wil jij onze volgende stappen mede mogelijk maken? Investeer dan in de Lenteland coöperatie! Als investeerder word je mede-eigenaar van de coöperatie en van de Lenteland-boerderijen. We hebben de ambitie om de komende 10 jaar 100 boerderijen te ontwikkelen.

Landbouw als natuur

Wij geloven dat de landbouw toekomstbestendig kan worden door niet langer onderscheid te maken tussen natuur en landbouw. Het is mogelijk om op elke plek in Nederland landbouw te bedrijven die de natuur versterkt en gezonde voeding oplevert. Deze vorm van landbouw kent vele namen, zoals agro-ecologie, regeneratief of natuurinclusieve landbouw. Het maakt ons niet zo uit hoe we het noemen, het gaat om wat we doen.

Met een levende bodem hebben we goud in handen. Volgens de principes van de commons vinden we dat dat goud gemeenschappelijk zou moeten zijn. De grond is daarmee van iedereen, of van niemand. Toekomstboeren die de grond beheren en voedsel verbouwen moeten in hun levensonderhoud kunnen voorzien, volgens een ‘livingmodel’ (dat woord gebruiken we liever dan ‘businessmodel’).

Boerderijen ontwikkelen 

De Lenteland coöperatie ontwikkelt nieuwe boerderijen, door de aankoop mede te financieren en te ondersteunen bij de opstart. In de toekomst willen we ook de samenwerking tussen boerderijen mogelijk maken, bijvoorbeeld door gezamenlijk oogst te verwaarden. 

 

Waar gebruiken we jouw investering voor? 

Je investering wordt gebruikt voor de aankoop en ondersteuning van nieuwe boerderijen. De Lenteland coöperatie financiert de aankoop mee door certificaten te kopen en leningen te verstrekken. Minstens 80% van je inleg gaat direct in de financiering van boerderijen, waarvan maximaal de helft in certificaten van die boerderijen en de rest in leningen. Maximaal 20% wordt gebruikt om operationele kosten te dekken.

Het rendement op jouw investering 

Het voornaamste rendement op jouw investering is een gezonde bodem en bloeiende boerderijen die lokaal in gezond voedsel voorzien. Je bent als investeerder van harte welkom op de Lenteland boerderijen. Daarnaast kan je financieel rendement ontvangen. Dit is gemaximeerd op 5%, cumulatief. Dat wil zeggen dat je opgeteld nooit meer dan 5% per jaar kunt verdienen.

Zo zien Lenteland boerderijen eruit 

Een Lenteland boerderij is een kleinschalige multifunctionele boerderij, waar voedsel wordt verbouwd zonder kunstmest, pesticiden en grote machines. We laten de natuur zoveel mogelijk haar werk doen, met een gezonde bodem als basis.

De ondernemende boeren wonen op het erf en telen gezond voedsel voor de omgeving. Voor mensen in de buurt ontstaat er een prettige plek om te bezoeken en producten van het land te eten. De natuur op en rond deze boerderijen kan weer opleven.

Meer over de eerste boerderijen 

De ontwikkeling van de eerste boerderijen is in volle gang. Erve Kiekebos is een boerderij van 18 hectare in het Gelderse Empe, die wordt gerund door boeren Jaap en Niels. In het Belgische Laakdal werken boeren Brent en Jolien aan de Strackxhoeve, een boerderij van 7 hectare.

Beide boerderijen zijn in 2022 gestart en voorzien tijdens het oogstseizoen wekelijks hun klanten van lekkere en voedzame producten van het land. De boerderijen werken continue aan het verder ontwikkelen van de plek tot regeneratief landschap met een gezond businessmodel.

We hebben een derde boerderij op het oog in Zuid Limburg, op een perceel van 14 hectare. Binnenkort start de werving van boeren voor deze nieuwe boerderij. Tegelijkertijd zoeken we door naar nieuwe geschikte plekken.

Team

Lenteland is gestart door Wouter Veer, ondernemer en investeerder. Wouter heeft een team met ervaringsdeskundigen om zich heen verzameld die samenwerken om van Lenteland een succes te maken. Lees meer over het team.

Waarom we dit doen

Door het ontwikkelen van Lenteland boerderijen willen we een concrete bijdrage leveren aan de uitdagingen van deze tijd, met gezond voedsel, natuurherstel, gedeeld eigendom van grond en gezond ondernemerschap. Bekijk de film over Lenteland als je meer wilt weten over onze missie.

 

Wil je onze missie mogelijk maken met een donatie? Dat kan ook! Je kunt een vrije donatie doen aan stichting Lenteland. Stichting Lenteland heeft een ANBI status.