In de gemeente Laakdal in België ligt de Lenteland boerderij Strackxhoeve. Op deze 7 hectare ontwikkelen boeren Brent en Jolien een regeneratief landschap, met onder meer een tuinderij en een agroforestry systeem.  

De tuinderij – of markttuin – is in 2022 opgezet en wordt steeds verder uitgebreid. Er staat een verrijdbare tunnelkas om gedurende het hele seizoen planten op te kweken. Mensen uit de buurt kunnen wekelijks een pakket ophalen met groenten, kruiden en eetbare bloemen. Brent: “Dit jaar willen we nog meer mensen verblijden met onze smaakpalletten.”

Brent en Jolien zijn druk met het ontwerp en de aanplant van een agroforestry systeem en er lopen straks wat eerste kippen rond op het terrein. Tegelijkertijd werken de boeren samen met Lenteland aan het business model van de boerderij en worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners.

Jolien: “Waar Brent zich vooral bezig houdt met alles wat groeit op de zeven hectare grond, zal ik me richten op de gemeenschap rondom de Strackxhoeve, de organisatieprocessen en de zakelijke kanten. Ik wil graag een brede gemeenschap betrekken rondom de boerderij en iedereen een stem geven: buurtbewoners, klanten, vrijwilligers en bezoekers van onze evenementen en faciliteiten op de grond”

 

De boerderij

Het stuk grond is 7 hectare groot, inclusief een perceel bos van 1,4 hectare. Het is gelegen in een plattelandsgebied met uitgestrekte bossen en heide. Op het erf staat een woning voor de boeren, die nog verbouwd moet worden.

De percelen grenzen aan twee kleine waterlopen, een natuurgebied en aan het gehucht Veerle-Heide. Op korte afstand bevinden zich Westerlo, Scherpenheuvel-Zichem en Herselt, iets verder liggen de steden Diest, Aarschot en Geel.

Geschiedenis

De vruchtbare gronden langs de Laak werden van oudsher gebruikt als hooiweiden. De hoger gelegen meer zandige gronden werden eeuwenlang opgewaardeerd door het uitrijden van potstalmest. Deze mest is rijk aan organisch materiaal afkomstig van omliggend bos en heide.

In de vorige eeuw werd de hoeve uitgebaat door de familie Strackx. Het ging hier om een typisch Kempisch gemengd melkveebedrijf met thuisverwerking. Het bedrijf ging niet mee in de schaalvergrotingen, en op de grond werd altijd gewerkt met boerenpaard. Na stopzetting werden de gronden een tijdlang verhuurd als extensieve weide en hooiland voor wedstrijdpaarden.

In 2016 werd het geheel aangekocht door de coöperatie Bright Futures om het aan zijn vennoten ter beschikking te stellen als ‘multifunctionele gemeenschapsgrond’. Het beheer van de grond was er op gericht om de veerkracht van de bodem verder op te bouwen ten faveure van duurzame voedsel- en ‘vezel’-productie, biodiversiteit en klimaatveranderingen. De 34 vennoten waren samen eigenaar van het domein.

De houten hangar en de schuur werden gebruikt als ‘commons’-binnenruimte voor de vennoten en gasten die kwamen werken en genieten van het buitenleven. Het woongedeelte werd verhuurd aan bezieler en dagelijks bestuurder Rik Verschueren. Een deel van het land bleef nog verpacht aan een naburige landbouwer. Land en bos werden onderhouden en een beheerplan was in ontwikkeling in samenspraak met buren, waaronder ook de water- en natuurbeheerders van de overheid.

Er werd gestart met de bewerking van enkele kleinere percelen met groenteteelt, voedselbos en beheer voor recreatie en natuurbeleving. In afwachting van de komst van een professionele bio-landbouwer, werd 2 hectare van het domein biologisch ingezaaid met een bodemverbeterende grasklaver. De andere graslanden werden niet bemest met oog op biodiversiteit en de natuur kreeg ook meer ruimte in de perceelsranden en door een selectief maaibeheer.

Lenteland heeft in 2021 een doorstart van het initiatief van Bright Futures mogelijk gemaakt.

Start van de Strackxhoeve

De Strackxhoeve is de eerste Lenteland boerderij. Begin 2022 vonden we geschikte boeren die werkten aan de inrichting van het perceel en aan het eerste seizoen van de markttuin. Dat waren Brent Slaets en Wout Goossens; Rik Verscheuren hielp ook mee. Inmiddels hebben Wout en Rik afscheid genomen, om andere  toekomstplannen te realiseren.

Brent en Jolien bouwen de Strackxhoeve nu verder uit tot hun droomplek. Jolien: “We maken van de Strackxhoeve een plek waar mensen voelen dat het leven niet altijd snel hoeft te gaan. Een plek waar ze zich kunnen verbinden met elkaar, met zichzelf en met de omgeving.”

 

Doe mee & blijf op de hoogte

Wil je een bijdrage leveren aan de Strackxhoeve? Kijk dan op www.strackxhoeve.be voor alle informatie. Je kan de Strackxhoeve ook volgen op Instagram, Facebook & LinkedIn. Hieronder kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van de boerderij.