Aan de Rode Laakstraat 13 in de gemeente Laakdal in België, ligt de Lenteland-boerderij “Strackxhoeve”. Hier zijn sinds januari 2022 Brent Slaets en Wout Goossens samen met kwartiermaker Rik Verschueren een regeneratieve gemeenschapsboerderij aan het opzetten. Lees hier een interview met de drie heren van de Strackxhoeve!

Deze boerderij is 7 hectare groot, inclusief een perceel bos van 1,4 hectare, en ligt in een plattelandsgebied met uitgestrekte bossen en heide. De percelen grenzen aan twee kleine waterlopen, een natuurgebied en aan het gehucht Veerle-Heide. Op korte afstand bevinden zich Westerlo, Scherpenheuvel-Zichem en Herselt, iets verder liggen de steden Diest, Aarschot en Geel.

Er is een woning die nog verbouwd moet worden, zodat er ruimte komt voor de nieuwe boeren. Daarnaast is er woonruimte voor de huidige bestuurder van de coöperatie.

Geschiedenis

De vruchtbare gronden langs de Laak werden van oudsher gebruikt als hooiweiden. De hoger gelegen meer zandige gronden werden eeuwenlang opgewaardeerd door het uitrijden van potstalmest. Deze mest is rijk aan organisch materiaal afkomstig van omliggend bos en heide.

In de vorige eeuw werd de hoeve uitgebaat door de familie Strackx. Het ging hier om een typisch Kempisch gemengd melkveebedrijf met thuisverwerking.

Het bedrijf ging niet mee in de schaalvergrotingen, en op de grond werd altijd gewerkt met boerenpaard. Na stopzetting werden de gronden een tijdlang verhuurd als extensieve weide en hooiland voor wedstrijdpaarden.

In 2016 werd het geheel aangekocht door de cvba Bright Futures om het aan zijn vennoten ter beschikking te stellen als  ‘multifunctionele gemeenschapsgrond’. Het beheer van de grond was er op gericht om de veerkracht van de bodem verder op te bouwen ten faveure van duurzame voedsel- en ‘vezel’-productie, biodiversiteit en klimaatveranderingen. 34 vennoten waren samen  eigenaar van het domein. De houten hangar en de schuur werden gebruikt als ‘commons’-binnenruimte voor de vennoten en gasten die kwamen werken en/of genieten van het buitenleven. Het woongedeelte werd verhuurd aan bezieler en dagelijks bestuurder Rik Verschueren. 0,45 hectare van het land bleven nog verpacht aan een naburige landbouwer. Land en bos werden onderhouden en een beheerplan was in ontwikkeling in samenspraak met buren, waaronder ook de water- en natuurbeheerders van de overheid. Er werd gestart met de bewerking van enkele kleinere percelen met groenteteelt, voedselbos en beheer voor recreatie en natuurbeleving. In afwachting van de komst van een professionele bio-landbouwer, werd 2 hectare van het domein biologisch ingezaaid met een bodemverbeterende grasklaver. De andere graslanden werden niet bemest met oog op biodiversiteit en de natuur kreeg ook meer ruimte in de perceelsranden en door een selectief maaibeheer.

Toekomst

Lenteland heeft in 2021 een doorstart van dit initiatief mogelijk gemaakt en helpt het naar de volgende fase. Inmiddels zijn de nieuwe boeren gevonden en wordt er een start gemaakt met de inrichting van het perceel en de renovatie van de gebouwen. Er is ook een nieuwe naam voor de boerderij, Hart van de Merode is Strackxhoeve geworden.

Zie ook de website van Bright Futures.

Doe mee & blijf op de hoogte

Wil je een bijdrage leveren aan de Strackxhoeve? Kijk dan op www.strackxhoeve.be voor alle informatie. Je kan de Strackxhoeve ook volgen op Instagram, Facebook & LinkedIn. Hieronder kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van de boerderij.