Sinds de aankoop van de Lenteland-boerderij in Empe is ons Lenteland-teamlid Eline aan het kwartiermaken in de buurt. Ze spreekt buurtbewoners, mensen van gemeentes en organisaties in de omgeving. Zo bereidt ze de komst van de boer naar Erve Kiekebos, zoals de boerderij zal gaan heten, voor. Ze leert alvast mensen kennen en krijgt een goed beeld van wat er in de buurt speelt.

Wat heb je de afgelopen maanden allemaal gedaan in Empe?
‘In december ontvingen we de sleutels van de boerderij. Sindsdien hebben de kopjes koffie met buurtgenoten ons een warm welkom bezorgd. Het initiatief van een boerenbedrijf dat de samenhang zoekt met de natuur, het landschap en de gemeenschap juichen veel buurtbewoners toe. Tijdens de gesprekken met buurtgenoten horen we wat er leeft, wat behoeftes zijn en waar kansen liggen. Ook proeven we nieuwsgierigheid naar welke activiteiten er straks daadwerkelijk op de Breestraat 9 plaats zullen vinden. Op hoofdlijnen hebben we daar een beeld bij zoals de komst van een groentetuin en voedselbos. De exacte invulling bepalen de boeren die daar een start zullen maken.’

De boer! Wanneer wordt bekend wie het wordt?
‘De afgelopen weken hebben we veel kandidaat-boeren gesproken. Uit deze gesprekken zijn we nu aan het bepalen welke duo’s doorgaan naar de laatste ronde, waarin ze gevraagd wordt een bedrijfsplan op te stellen. Hun visie en wil om zelf vorm te geven aan de transitie van ons voedselsysteem is veelbelovend. In de nieuwsbrief van maart hopen wede nieuwe toekomstboeren van gemeenschapsboerderij Erve Kiekebos aan jullie voor te stellen!’

Wat heb je zoal opgestoken van je gesprekken met mensen in de buurt?
‘Wat we leren uit onze gesprekken met buurtgenoten is het noaberschap. Het terzijde staan van je buren met raad en daad. Dit moet niet verward worden met bemoeienis. In het buitengebied is ieder op zichzelf, maar deelt men vreugdevolle en verdrietige momenten in het leven. We hebben prachtige voorbeelden gehoord van deze naastenliefde: elkaar helpen met hooien, een pannetje soep brengen bij ziekte of elkaars land delen voor de paarden. Het mooie is dat we het nu ook aan den lijve ondervinden. Van Wim kregen we een kruiwagen hout voor het Boerenvuur, Dick en Monica hielpen met koffie en thee zetten (en nog zoveel meer!), Luuk hielp ons met het vinden van kopers voor de stalinrichting en van Ferdi krijgen we houtsnippers voor de aanleg van paden in de groentetuin. Gelukkig kunnen we ook wat terug doen. Zo hebben de drie kalfjes van Ferdi momenteel plezier in ons weiland en kan Luuk tijdelijk zijn hooi stallen. Eigenlijk zijn het een soort ouderwetse wederdiensten!’

Je bent ook contacten aan het leggen met organisaties in de omgeving. Hoe gaat dat?
‘Naast de gesprekken met de buurt hebben we ook contact met verschillende Dorpsbelangen in de omgeving en met lokale maatschappelijke initiatieven zoals Stichting Landschapsnetwerk Brummen met wie we een korte keten-project willen ontwikkelen. Ook hebben we contact met mensen van het Natuurinclusief Gebiedsproces Brummen van de provincie Gelderland en verkennen we de mogelijkheid van een Klompenpad langs de boerderij met Kleine Kernen Empe-Tonden. In het gesprek met deze laatste organisatie spraken we met Peter Meuris die ons vertelde over het fenomeen buurtschappen. Deze ontstonden lang geleden in het buitengebied vanuit het idee dat er minimaal zes mensen nodig zijn om de kist te dragen bij een begrafenis. Zo bestaat een buurtschap traditioneel vaak uit zeven of meer boerderijen. In de omgeving van de boerderij in Empe bestaan de buurtschappen nog steeds, zoals het ‘Hommelveld’, waar Peter onderdeel van is.’

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
‘De komende tijd organiseren we een aantal bijeenkomsten waar mensen kennis kunnen maken met Lenteland, het gedachtegoed, het coöperatieve model en de ontwikkeling van de boerderij. We zijn erg benieuwd of en zo ja hoe mensen betrokken willen raken.’

‘Ik wil buurtgenoten Kees, Klaas en Barthold echt bedanken! Zij hebben ons afgelopen jaar niet alleen gewezen op de verkoop van de boerderij in Empe, maar spannen zich ook met grote toewijding in om de buurt te informeren en betrekken bij de missie van Lenteland en de lokale samenwerking in de nabije toekomst. Daar zijn we erg blij mee!’

Buurtgenoot Ferdi Bouwman met z’n 3 kalfjes op het weiland achter de Erve Kiekebos.

Buurtgenoot Peter Meuris van Kleine Kernen Empe-Tonden, een van de initiatiefnemers van het Klompenpad.