Ooit was de grond om ons heen van iedereen. Of van niemand. Nu is grond meestal privé-eigendom, zetten we er hekken omheen en maken we er winst mee. Met Lenteland boerderijen wordt de gemeenschap weer eigenaar van de grond, samen met de boeren. Dat past bij het idee van de commons, een term die we weer steeds vaker zien terugkomen en die vraagt om wat toelichting. 

Een commons is een gemeenschappelijk goed – van oorsprong grond – dat beheerd wordt door een groep mensen die gezamenlijk afspraken maakt. Het doel is om het gemeengoed zo te verzorgen dat het niet vermindert of zelfs verrijkt wordt. Zo kunnen de volgende generaties er ook van genieten.

De ouderwetse commons of ‘gemene gronden’ werden gebruikt door kleine boeren en landarbeiders die het recht hadden om daar voedsel te verbouwen, te jagen en eten, bouwmaterialen en brandstof te verzamelen. Dit was het resultaat van een langdurige strijd met de landheer. Zo bevochten ze een bestaan waarin ze toch relatief onafhankelijk waren van hun heer.

Tegenwoordig wordt het woord commons niet alleen meer voor gemeenschappelijke grond gebruikt, maar ook voor andere gemeengoederen zoals kennis (zoals Wikipedia), of open source software (zoal Linux), of sommige organisaties (zoals Buurtzorg). In al deze voorbeelden organiseren mensen zichzelf om samen zorg te dragen voor een gezamenlijke behoefte. Typisch is dat er een balans is in de gemeenschap tussen krijgen en geven, dat iedereen in de gemeenschap zeggenschap heeft, en dat niet het individuele maar het gemeenschappelijke doel leidend is.”

Lenteland past de commons-gedachte toe door iedereen die met de boerderij te maken wil hebben een stem te geven in de ontwikkeling van de boerderij. De grond is niet in eigendom van de boer, maar van de coöperatie waarvan iedere betrokkene lid kan worden.

Zo blijft de grond, los van wat er met de boer gebeurt, voor altijd bestemd voor de productie van vers eten voor de gemeenschap. En zo waarborgen we dat de boerderij het landschap blijft verrijken met zoveel mogelijk leven.

Op onze website lees je meer over de Lenteland boerderijen en hoe je mede-eigenaar kan worden. Hoe dat gaat in de praktijk delen we via deze website, de nieuwsbrief en via Instagram, Facebook en Linkedin.