Op woensdag 8 december organiseerden we samen met vereniging Toekomstboeren een Boerenvuur op de boerderij in Empe. Het doel was om elkaar beter te leren kennen én van de toekomstboeren te horen wat ze vinden van het Lenteland-model. Zij zijn immers een belangrijke doelgroep voor ons! 

Toekomstboeren zijn energieke boeren die nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen en die zoeken naar een nauwere samenwerking met de natuur én met de samenleving. Boeren die goed bij Lenteland passen dus! Ze hebben zich verenigd in de vereniging Toekomstboeren die regelmatig activiteiten organiseert, werkgroepen heeft die onderwerpen uitpluizen en een zeer actieve Facebookgroep beheert.

Op de boerderij in Empe verzamelden zich 8 december zo’n 25 geïnteresseerden die onder het genot van een warm drankje en de warmte van het vuur luisterden naar de geschiedenis van de boerderij en naar de introductie over Lenteland en Toekomstboeren. Vervolgens kwamen tijdens de discussie o.a. de volgende vragen en antwoorden aan bod:

Hoe verhoudt het denken over de commons zich tot de centrale visie van de stichting Lenteland?
Lenteland borgt het commons-gedachtegoed (het verzorgen en regenereren van land en andere ‘hulpbronnen’ door een community die daarover beheer-afspraken maakt) door lokale coöperaties op te richten, die de boerderijen mogelijk maken en borgen in de gemeenschap.  De ‘centrale’ stichting is er om de missie te bewaken, de opstart te ondersteunen en te voorfinancieren.

Komt de boer in dienst van de lokale coöperatie en wat betekent dit voor zijn autonomie?
Ja, de boer komt in dienst van de lokale coöperatie. De coöperatie wordt bestuurd door de boer(en) en de stichting. Alle leden (dus de boer, de stichting, de certificaathouders en de overige leden) hebben een stem in de Algemene Vergadering, en kunnen daarmee stemmen over strategische zaken als de begroting en het jaarplan van de boerderij. De boer is ‘creatief eigenaar’ en heeft in de dagelijkse praktijk autonomie als een eigen ondernemer.

Wat is jullie definitie van regeneratieve landbouw en hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld biodynamische landbouw?
Regeneratieve landbouw heeft tot doel leven te vermeerderen en naast economisch, ook ecologisch en sociaal winstgevend te zijn. Methoden kunnen verschillen per culturele en geografische/ecologische context, maar eigenlijk altijd wordt er uitgegaan van een levende bodem als basis. Ook biodynamische landbouw kan regeneratief zijn, maar andersom is regeneratief niet altijd biodynamisch, omdat bijvoorbeeld het gebruik van preparaten niet verplicht is.

Hoe kijken jullie naar het toevoegen van nutriënten van elders aan de bodem van de boerderij? Is dat wel zo duurzaam?
Of het wel of niet duurzaam is hangt natuurlijk af van waar de nutriënten vandaan komen. Compost wordt nu vaak nog gezien als een ‘afvalstroom’ terwijl dit een waardevolle toevoeging kan zijn aan het land en/of de tuin. Het kan duurzaam zijn als het bijvoorbeeld van snoeiafval of groenbeheer uit de regio komt, van de eigen boerderij of van ondernemers die compost op een duurzame manier produceren (zie bijv. Stichting In Goede Aarde).

Een interessante discussie met verschillende gezichtspunten onder toch erg gelijkgestemden! Na de discussie volgde een rondleiding over het erf en het land. Daarna werd er verder geborreld, buiten door de bikkels en binnen door de mensen die het wat warmer opzochten. Een mooie middag!

Buurvrouw Monica Lievenstroo vertelt over de boerderij, de buurt en de omgeving.

Buurman Dick Lievenstroo vertelt over de geschiedenis van de boerderij, die Lenteland gekocht heeft van zijn jongere broer.

Boer Hans Wilpstra uit Leek geeft een interview aan journalist Madelien Jansen van Omroep Gelderland.

Eline leidt de groep rond op de boerderij.

Het bij het land van de boerderij horende bosje in het felle winterlicht.

Het vuur en de gesprekken verwarmden de boeren nog lange tijd op deze koude dag.