Sinds januari zijn Brent en Wout, de boeren van de Strackxhoeve, bezig met de opstart van hun regeneratievelandbouwproject: in Veerle, Laakdal planten zij de zaadjes voor een toekomstbestendig, voedselproducerend ecosysteem. Om daarover meer te vertellen aan iedereen die nieuwsgierig is, nodigden ze afgelopen zondag de buurt en andere geïnteresseerden uit op hun eerste open velddag.

Door Eliane Bakker

Rond een uur of 13 arriveren de bezoekers op een zonovergoten erf. Zo’n 70 man, familie, vrienden, buurtbewoners en Lentelanders zijn gekomen om samen met de boeren de start van het eerste seizoen de vieren. Terwijl sommigen zich alvast laven aan een glaasje limonade of een lokaal gebrouwen tripel, namen Wout en Brent om beurten een groepje geïnteresseerden mee het land op om te tonen wat er al gebeurt en hoe ze verder het landschap gaan verrijken met (eetbaar) leven.

De eerste stop is de markttuin, waar de no-dig compostbedden net zijn aangelegd, en klaar om beplant te worden. Op alle bedden is eenmalig 15 cm compost aangebracht op de onbewerkte grond (gras) om de bodem een kickstart te geven. Doordat er geen licht meer bij de bodem komt, is er minimale onkruiddruk en sterft het gras. Compost bevat veel organisch materiaal en voorziet het bodemleven van een feestmaal: schimmels en bacteriën hebben daarmee voldoende voedsel om zich voluit te ontwikkelen en later een samenwerking aan te gaan met de groenten die er zullen groeien.

Een verrijdbare ‘serre’ (zoals een tunnelkas in Vlaanderen heet) maakt de opkweek van eigen plantgoed in de volle grond mogelijk. Zodra de kleine plantjes groot en sterk genoeg zijn, verplaats je de tunnelkas naar het volgende stuk, waar nieuwe plantjes kunnen ontkiemen in het aangename kasklimaat. Omdat er dit seizoen beperkte tijd was voor de voorbereiding van eigen opkweek, maken de boeren nu nog gebruik van aangekocht plantgoed.

Onderweg naar het bos – vanaf de straatkant gezien het achterste gedeelte van het land – stoppen we bij een gat in de bodem. Brent groef dit gat om erachter te komen hoe diep het grondwater zit  (momenteel 1,5 meter, maar in de natte periode vorige maanden tot het maaiveld), en om te illustreren hoe de bodem hier is opgebouwd: eerst een halve meter zwarte grond, omdat deze van nature arme zandgrond (we zitten hier in een heidegebied) al sinds de tijd van de Romeinen verrijkt werd met dierlijke mest. Daaronder zit wit zand.

In het bos zien we hoe shiitake wordt gekweekt. In de beschutting van de bomen staan 300 eikenboomstammetjes die zijn geïnoculeerd zijn met mycelium (schimmeldraden) van de smakelijke paddenstoel. Terwijl de schimmel langzaam van binnenuit de dode boomstammetjes opeet, verschijnen er aan de buitenkant van de stam de shiitake-vruchten.

In de loop van de jaren zullen er steeds meer eetbare soorten in het bos worden aangeplant, zodat je op een gegeven moment kan spreken van een voedselbos. Ook de stukken die nu nog open veld zijn, zullen steeds meer houtige gewassen gaan herbergen. Maar het eerste jaar ligt de focus nog op de markttuin, die op korte termijn voor twee inkomens kan zorgen. Als de markttuin eenmaal loopt, zijn bessenstruiken de volgende stap. Daar komt binnen een jaar een mooie oogst vanaf. Ondanks dat de focus nu nog op eenjarige groenten en bessen ligt, is het van belang zo snel mogelijk met de aanplant van bomen te beginnen. De vruchten van de bomen laten immers wat langer op zich wachten: pas rond de 15-20 jaar is een voedselbos op volle productie gekomen.

Weer terug bij start vertellen de boeren over de geschiedenis van dit land – van de familie Strackx en Bright Futures tot aan de laatste de ontwikkelingen met Lenteland – en hoe deze plek uiteindelijk gedragen moet worden door de gemeenschap. Het is een samenwerking tussen landbewerkers, planten en dieren, bodem, coöperanten (eters), en medefinanciers, waarin ieder onmisbaar is.

Dit jaar zal de markttuin 45 weken lang groentepakketten voor 40 leden verzorgen. Mensen kunnen kiezen uit een klein pakket (4 verschillende groenten per week) of een groot pakket (6-8 verschillende groenten per week), met de mogelijkheid van een proefpakket voor 3 maanden. Aan het einde van de dag zijn de eerste 5 inschrijvingen binnen. Dat is al reden voor feest, maar wat het meest bijblijft aan deze eerste openvelddag is de goede sfeer en de energie. Zoals de lenteknoppen in de bomen op barsten staan, zo bruist ook de boerderij.